Mūsų draugai

Juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai

Čiurlionio g. Čiurlionio Str. Apžvelgtos visos skrandį apjuosiančių reguliuojamų juostų lyginamųjų studijų publikacijos, paskelbtos juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai m.

juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai kokia liga gali priversti mesti svorį

Rezultatai Atlikus literatūros šaltinių paiešką rasta 10 publikacijų, lyginančių skirtingas skrandį apjuosiančias reguliuojamas juostas. Išsamiai atlikta viena studija: perspektyvi, atsitiktinių imčių, jos tiriamųjų skaičius didelis ir stebėjimo laikotarpis ilgas, įvertinti visi gydymo rezultatai.

Kitos lyginamo- sios juostų studijos turi trūkumų: keturios buvo ne atsitiktinių imčių dvi iš jų retrospektyviostrijose tiriamųjų imtis maža, visų stebėjimo laikas trumpas. Išvados Tik viena studija atlikta laikantis šiuolaikinių įrodymais pagrįstos medicinos keliamų reikalavimų, skirtumo tarp lygintų juostų nerasta. Reikšminiai žodžiai: nutukimas, bariatrinė chirurgija, skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacija.

Šiuo metu apie 1,1 milijardo žmonių turi antsvorio, apie milijonų žmonių yra nutukę. Ši situacija dažnai juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai pasau- line nutukimo epidemija — Globesity angl. Global obe- sity.

Reguliuojamos skrandžio apjuosimo juostos: lyginamųjų studijų apžvalga

Visos prevencinės priemonės siekiant sustabdyti šios epidemijos plitimą kol kas, deja, neduoda naudos, todėl susidariusi situacija vis dažniau įvardijama kaip pasaulinė nutukimo krizė [1]. Nutukimo gydymas — iki šiol vienintelis būdas bent kiek taisyti šią padėtį.

Tokius rezultatus šiuo metu galima pasiekti tik taikant chirurginį nutukimo gydymą. Remiantis m. Pasaulio nutukimo chirurgų federacijos angl. Šios operacijos paplitimą lėmė mažas komplikacijų skaičius, trumpas pooperacinis periodas, geri ir ilgalaikiai kūno masės mažėjimo rezultatai.

Motorinė raida: 5 mėnesiai

Populiarėjant šiai procedūrai vis daugiau gamintojų ėmė domėtis šia sritimi, ir dabar yra daugiau kaip 10 skirtingų skrandį apjuosiančių juostų gamintojų. Visų šiuo metu naudojamų juostų veikimo principas vienodas, tačiau jos skiriasi dydžiu, pločiu, tūriu, vidiniu slėgiu galbūt ir slėgiu į skrandžio siene- lę.

Šias juostas galima tiesiogiai prisiūti prie skrandžio sienos nesudarant skrandžio sie- nos klostės angl.

Visi šie skirtumai kurti tikintis sumažinti komplikacijų skaičių ir palengvinti operacijos atlikimo techniką. All possible data were extracted from accepted studies and reviewed.

Only one comparative study of the bands was accomplished properly. It was a prospective randomised study type with a large number of patients and a long follow-up pe- riod with all possible results evaluated.

The other band studies had shortcomings: four studies were non-randomised two of them retrospectivea small number of patients in three studies, and a too short follow-up period in all studies.

Conclusion Only one accepted study was accomplished properly. Keywords: obesity, bariatric surgery, adjustable gastric banding.

juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai antsvoris bandant numesti svorio

Abalikšta, G. Brimas, K. Strupas 27 rezultatų sisteminę analizę, įvertinant galimą regu- liuojamų juostų konstrukcijos skirtumų įtaką gydymo rezultatams ir komplikacijų skaičiui.

Straipsnių įtraukimo į sisteminę apžvalgą kriterijai. Į sis- teminę apžvalgą įtrauktos visos iki m. Ieškant papildomų publikacijų buvo peržiūrėti jau atrinktų straipsnių literatūros sąrašai, atmestos giminingos pu- blikacijos t.

juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai svorio netekimas tikėjimas pagrįstas

KMI, riebalų kiekio ar riebalų pasiskirstymo rodikliai pvz. Komplikacijos ankstyvosios, t.

Paieškos rezultatai. Atrankos kriterijus atitiko ir į sis- teminę apžvalgą įtraukta 10 publikacijų [4—13] apie skirtingų skrandį apjuosiančių reguliuojamų juostų palyginamąsias studijas 8 straipsniai [4—9, 11, 13] ir 2 konferencijų tezės [10, 12]. Studijų apibūdinimas. Aštuonios studijos iš dešimties buvo perspektyviosios [4—9, 11, 13], dvi — retrospek- tyviosios [10, 12]. Keturios studijos [4, 5, 7, 8] buvo atsitiktinių imčių randomizuotos. Iš viso studijo- se dalyvavo pacientai, imties dydis svyravo nuo 60 [5, 8] iki tiriamųjų [10].

Trijose studijose ben- dras tiriamųjų skaičius nesiekė [5, 8, 11]. Vidutinis stebėjimo laikas 12—24 mėnesiai mažiausiai 7,2 mėn.

Kūno masės rodiklių pokytis nurodytas visose studijose, išskyrus vieną [5]. Komplikacijos buvo lygintos visose studijose. Gretu- tinių ligų pokyčiai vertinti trijose studijose [4, 6, 7], tačiau publikacijose pateikti tik dviejų studijų rezultatai [6, 7]. Straipsniuose nenurodyti gretutinių ligų regis- travimo ir jų pokyčių vertinimo kriterijai.

Gyvenimo kokybės pokyčiai vertinti dviejose studijose [7, 8], ta- čiau publikacijose pateikti tik vienos studijos rezultatai [7].

juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai man reikia pagalbos norint numesti svorio

Gyvenimo kokybės pokyčiai šioje studijoje vertinti pagal Moorehead—Ardelt gyvenimo kokybės klausimy- ną [14]. Tik vienoje studijoje [7] įvertinti visi keturi pagrindiniai chirurginio deginimas kūno riebalų gydymo aspektai: kūno masės rodiklių, gretutinių ligų ir gyvenimo ko- kybės pokyčiai bei komplikacijų skaičius.

Iš papildomų duomenų šešiose studijose palygintas operacijos laikas [4—9], aštuoniose — hospitalizacijos trukmė [4—7, 10—13], vienoje — juostos reguliavimų skaičius [7]. Skirtingų skrandžio apjuosimo reguliuojamų juostų lyginamųjų studijų apibūdinimas pateikiamas 1 lentelėje. Studijų dalyviai. Viename iš šių straipsnių [9] kartu nurodytos ir tiriamųjų amžiaus ribos — 18—65 metai.

juosmens juostos svorio netekimas 6 mėnesiai pagrįstas kūno riebalų nuostolis per mėnesį

Kituose straipsniuose atrankos kriterijai nenurodyti. Dviejose studijose [5, 13] įtraukti jaunesni nei 18 metų, vienoje [7] — vyresni nei 65 metai tiriamieji. Vidutinis tiriamųjų amžius svyravo nuo 33 iki 43,6 metų jauniausiam — 17 [5], vyriausiam — 72 metai [13]. Vidutinis tiriamųjų svoris prieš operaciją nuro- dytas trijuose straipsniuose [4, 7, 13] — nuo kg iki kg mažiausias — 79,4 kg, didžiausias — kg.

Studijų dalyvių apibūdinimas pateikiamas 2 lentelėje.

Naudotos juostos žr. Ligonių parengimas prieš operaciją ir operacijos techni- ka. Opera- cijos technika t. Dvejuose darbuose operacijos technika nenurodyta [11, 12], tačiau viename iš jų minima, kad abiem juostoms naudota vienoda technika [11]. Strupas 1 lentelė.