15min Kaunas 2010-10-15

Mercedes carrera svorio metimas

Turinys

  Vaitkevičiaus nuotr.

  ergo log riebalų nuostoliai

  Afganistano žmonės skaičiuoja, kad jie gyvena metais. Deja, šiek tiek pro šalį.

  Čia vis dar yra dau- gybė vietų, kuriose vakariečių ko- ja iki šiol nebuvo įžengusi, o žmo- nės ten gyvena taip pat, kaip ir mercedes carrera svorio metimas šimtą, du šimtus ar tris šim- tus metų. Šalyje daugybė žmonių yra neraštingi, jų supratimas apie higieną minimalus, o pagal kūdi- kių mirštamumą Afganistanas užima trečią vietą pasaulyje.

  Vidu- tinė gyvenimo trukmė Afganista- ne yra 44—45 metai.

  Artėjant metų pabaigai, Sportas. Kol F. Kadangi antrojoje sezono pusėje F.

  Skurdas akis bado net sostinėje Kabule. Dau- guma moterų čia vis dar visiš- kai priklausomos nuo savo vyrų, o viena gentis kitai vis dar kerši- ja už skriaudas, padarytas prieš metų ar seniau.

  natūraliai prarasti kūno riebalus

  Tuo pat me- tu čia galima išvysti vakarietiško tipo plieno ir stiklo pastatų, mies- tų gatvės papuoštos mobiliųjų te- lefonų reklamomis. Bendrauti su vietos gyvento- jais vakariečiams yra sudėtinga. Buvęs ketvirtosios Goro provinci- jos atkūrimo grupės PAG-4 va- das, dabar vadovaujantis KAM Personalo politikos ir planavi- mo departamentui, pulkininkas Almantas Leika sako, kad su af- ganistaniečiais reikia nuolat ir kantriai kalbėtis.

  std susijęs su svorio metimu

  Visi vakariečiai, šiek tiek il- giau pabuvę Afganistane, atkrei- pia dėmesį į tai, kad afganista- niečiai yra labai imlūs kalboms. Šalyje, kurioje kalbama keliomis kalbomis, o greta esantys kaimai bendrauja skirtingais dialektais, pats gyvenimas žmones verčia tapti poliglotais. Nukelta į 8 psl.

  kaip prarasti apatinės nugaros dalies riebalų vyras