SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Socialinės apsaugos negalios svorio netekimas, Lsveikata TV

Pasiūlė, kaip skatinti sunkiausią negalią turinčių žmonių užimtumą www. Iš viso Lietuvoje dirba 47 darbingo amžiaus neįgalieji, iš jų socialinėse įmonėse socialinės apsaugos negalios svorio netekimas 5 ir dar neįgalieji, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus.

Apie klaidingą, bet alternatyvos neturinį žodį

Vadinasi, šiuo metu didžioji dalis valstybės paramos atitenka mažai daliai dirbančių asmenų su negalia. Pasak ministro, pateikiami teisės aktų projektai Seime galėtų būti svarstomi kartu su Seimo nario Tomo Tomilino registruotu Užimtumo įstatymo ir kitų teisės aktų paketu, papildančiu Socialinių įmonių įstatymo projektą ir numatančiu kvotas neįgaliesiems viešajame sektoriuje.

Nustatant neįgalumą — žmonėms palankios naujovės Pixabay nuotr. NDNT direktorius M. Žymantas ir socialinės apsaugos bei darbo ministrė A. Pabedinskienė D.

Tai reiškia, kad šiuo metu didžioji socialinės apsaugos negalios svorio netekimas valstybės paramos atitenka mažai daliai dirbančių asmenų su negalia. Analizė rodo, kad valstybės teikiama pagalba socialinėms įmonėms, įdarbinančioms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, kurių 91 proc.

Pagal nauja istatyma nuo s. Ar suteikiamas tokiam ligoniui neigalumas? LZNS Kalbėkite su šeimos gydytoju, mes nesame medikai ir nelabai gaudomės jūsų minėtose diagnozėse. Egle Sau 13 Laba diena, sergu F.

Darbo vietų steigimo socialinėse įmonėse analizė taip pat rodo, kad socialinės įmonės, pasinaudodamos valstybės teikiama parama, apie 74 proc. Tik apie 26 proc.

Nustatant neįgalumą – žmonėms palankios naujovės

Pagrindiniai pasiūlymai: Norint paskatinti darbingo amžiaus neįgalių žmonių integraciją į darbo rinką, siūloma valstybės pagalbą socialinėms įmonėms teikti įdarbinus darbingo amžiaus neįgalius darbuotojus. Kadangi socialinėse įmonėse daugiausia dirba neįgalūs darbuotojai jie sudaro 91 proc. Atsižvelgiant į tai, siūloma atsisakyti neįgaliųjų socialinės įmonės apibrėžimo  liktų tik socialinė įmonė.

socialinės apsaugos negalios svorio netekimas

Projektu siekiama padidinti socialinėse įmonėse įdarbinamų tikslinėms grupėms priklausančių žmonių skaičių ir užtikrinti nuolatinį neįgaliųjų darbą socialinėse įmonėse. Todėl siūloma, kad tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų skaičius socialinėje įmonėje turi būti ne mažesnis kaip 6.

Pasiūlė, kaip skatinti sunkiausią negalią turinčių žmonių užimtumą

Į tikslines grupes šiuo metu patenka neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai, vyresnio amžiaus asmenys, grįžusieji iš įkalinimo įstaigų, priklausomi nuo psichiką veikiančių medžiagų, žmonės, kurie vieni augina vaiką ar prižiūri sergančius, neįgalius šeimos narius, tačiau siūloma, kad tikslinėms grupėms būtų priskiriami tik darbingo amžiaus neįgalūs asmenys.

Kadangi daugelis veikiančių socialinių įmonių gauna pajamų iš neremtinos socialinių įmonių veiklos, siūloma, kad iš neremtinos veiklos gautos pajamos negalėtų sudaryti daugiau kaip 10 proc.

Taip siekiama skatinti socialines įmones vykdyti socialinių įmonių remtiną veiklą ir mažinti gaunamas neremtinos veiklos pajamas.

socialinės apsaugos negalios svorio netekimas

Norint išvengti neefektyvaus valstybės lėšų naudojimo, kai socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai dirba keliose įmonėse ir gali be valstybės pagalbos konkuruoti darbo rinkoje vienodomis sąlygomis, siūloma nustatyti, kad socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausantys asmenys, siekiantys įsidarbinti socialinėje įmonėje, privalo registruotis teritorinėje darbo biržoje nuo spalio — Užimtumo tarnyboje.

Kadangi norima labiau skatinti didžiausią negalią turinčių asmenų užimtumą, siūloma nustatyti skirtingą valstybės pagalbos teikimo laikotarpį, atsižvelgiant į darbuotojo negalią.

socialinės apsaugos negalios svorio netekimas

Neįgaliesiems, turintiems vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30—40 proc. Neįgaliesiems, turintiems lengvą neįgalumo lygį, ar neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45—55 proc.

Pastebima, kad šiuo metu valstybės lėšos kai kuriais atvejais naudojamos neefektyviai, nes socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priskiriami darbuotojai, dirba keliose įmonėse, nors būdami ekonomiškai aktyvūs gali be valstybės pagalbos konkuruoti darbo rinkoje.

Todėl siūloma nustatyti, kad socialinėse įmonėse dirbantys ar naujai įdarbinti asmenys tikslinėms grupėms būtų priskiriami tuo atveju, jei jie nedirba pagal kitą darbo sutartį arba nedirba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ar nėra laikomas savarankiškai dirbančiu asmeniu.

socialinės apsaugos negalios svorio netekimas

Skatinant sunkiausią negalią turinčių asmenų integraciją į darbo rinką, norima nustatyti, kad tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai socialinėje įmonėje turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 proc.

Siekiant skatinti didžiausią negalią turinčių asmenų integraciją į darbo rinką, Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti gali būti skiriama tik steigiant darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 proc.

Praktikoje socialinės apsaugos negalios svorio netekimas ir kitų problemų: pavyzdžiui, būna atvejų, kai socialinė įmonė, steigdama darbo vietas, už maksimalią subsidijos sumą numato įsigyti naudotą įrangą ar galimai fiktyviai steigia darbo vietas siekdama gauti valstybės pagalbą. Dėl šios priežasties siūloma numatyti, kad jei steigiant darbo vietą ketinama socialinės apsaugos negalios svorio netekimas naudotus darbo įrenginius ir reikalingos išlaidos viršija 25 minimalias algas arba jei įrenginiai įsigyjami steigiant daugiau kaip 5 darbo vietas, tuomet visų išlaidų dydis nustatomas pagal turto vertintojo nustatytą šių įrenginių vertę.

Projektu taip pat siekiama išvengti galimų piktnaudžiavimų atvejų, kai steigdamos ar pritaikydamos darbo vietas neįgaliesiems socialinės įmonės kartais perka įrangą iš susijusių įmonių.

Todėl siūloma nustatyti, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir darbo priemonėms įsigyti bei darbo vietoms ar darbo priemonėms pritaikyti gali būti skiriama, jei darbo įrenginiai ar kiti reikmenys nėra įsigyjami iš susijusių įmonių.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Norint, kad subsidija asistento išlaidoms būtų naudojama racionaliai ir efektyviai, o socialinės įmonės įdarbintų realiai reikalingą asistentų skaičių, projektu siūloma nustatyti, kad subsidija asistento išlaidoms yra mokama, kai neįgaliojo darbo funkcijoms atlikti yra nustatytas asistento pagalbos poreikis. Daugelis socialinių įmonių dirba pelningai, tačiau pelno siekimas nesuderinamas su pagrindiniu tikslu — įdarbinti tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, skatinti jų grįžimą į darbo rinką,  mažinti socialinę atskirtį.

Dėl šios priežasties ketinama nustatyti, kad ne mažiau kaip 75 proc.

Visokios moterys: negalios įtaka lygioms galimybėms 2-5 2018.11.27

Įstatymo projektu siūloma nustatyti papildomos valstybės pagalbos mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ir grąžinimo sąlygas, socialinės įmonės statuso netekimo pagrindus, užtikrinsiančius efektyvų ir skaidrų valstybės pagalbos lėšų naudojimą.