Dėmesio!!! Vyksta AIKOS svetainės tvarkymo darbai.Atsiprašome už nesklandumus

Slaugos įvertinimas dėl svorio, ''Terapinė ir geriatrinė slauga'' I koliokviumo konspektas, atsakymai į klausimus

Slaugos intervencijos dėl svorio

Aprašymo santrauka Studijų programos tikslas -ai : Programos tikslas - parengti kompetentingus kvalifikuotus išplėstinės praktikos slaugytojus, kurių profesinė ir mokslinė veikla grindžiama naujausių išplėstinės slaugos žinių ir metodų kūrimu bei taikymu klinikinėje praktikoje, gilinant ir plečiant slaugos įvertinimas dėl svorio ir tiriamąsias kompetencijas: inovatyvios ekspertinės slaugos praktikos, edukacinės ir tiriamosios kompetencijos, pacientų ir kolegų konsultavimo ir mokymo, klinikinės lyderystės, bendradarbiavimo, strateginio ir sisteminio požiūrio, siekiant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės.

Studijų rezultatai: Bendrosios kompetencijos: Socialiniai gebėjimai 1. Gebės savarankiškai dirbti ir priimti inovatyvius klinikinius sprendimus savo kompetencijų ribose, taikant lyderystės įgūdžius sveikatos priežiūros ir tarpsektorinių komandų sudėtyje Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje. Kompetentingai bendraujant ir bendradarbiaujant, gebės tikslingai perteikti argumentuotą informaciją sprendžiant kompleksines sudėtingas sveikatos problemas klinikinėje praktikoje.

slaugos įvertinimas dėl svorio

Asmeniniai gebėjimai 2. Gebės sistematiškai ir kritiškai analizuoti naujausias mokslines žinias apie išplėstinės praktikos slaugą įgyvendinant sveikų ir sergančių žmonių sveikatos priežiūrą; Gebės planuoti profesinę karjerą taikant klinikines naujoves savo profesinėje veikloje.

AIKOS - suaugusiųjų aplinka - Išplėstinės praktikos slauga (anglų k. - Advanced Practice Nursing)

Gebės priimti inovatyvius klinikinius sprendimus, įvertindamas etinius aspektus ir moralinę atsakomybę už išplėstinę praktikos slaugą. Dalykinės kompetencijos: 3. Žinos, gebės analizuoti ir rengti pasiūlymus, taikyti praktinėje veikloje: sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo principus ir metodus; ES direktyvas, LT įstatymus, teisės aktus ir poįstatyminius aktus, reglamentuojančius slaugą ir sveikatos priežiūrą; sveikatos ugdymą ir profilaktiką; sveikatos priežiūros įstaigų vadybos, valdymo slaugos įvertinimas dėl svorio komandinio darbo metodus.

Žinos ir gebės taikyti išplėstinės praktikos slaugoje: ūminių, lėtinių, sunkios eigos ir komplikuotų ligų inovatyvius sveikatos priežiūros metodus; lėtinių neinfekcinių ligų valdymą; sveikatos vertinimą, ilgalaikės stebėsenos principus, konsultavimą, vaistų ir medicinos priemonių išrašymo principus; anesteziologijos, intensyviosios terapijos, skubios pagalbos organizavimo ir paslaugų teikimo principus ir slaugos įvertinimas dėl svorio įgytas žinias apie taikomosios anatomijos, klinikinės farmakologijos ir laboratorinės diagnostikos ypatumus ligų ir patologinių būklių atvejais.

Apie svorio metimą

Gebėjimai vykdyti tyrimus 4. Gebės įvertinti išplėstinės praktikos slaugos mokslo situaciją ir aktualijas bei formuoti slaugos mokslinį tyrimų poreikį, veikdamas savarankiškai ir lyderiaujant komandoje; gebės atlikti ir apdoroti tyrimus pasitelkdamas naujausius mokslinius duomenis ir technologijas. Gebės plėtoti naujausių mokslinių tyrimų žinias išplėstinės praktikos slaugoje, kuriant naujus kūrybiškus metodus ir technologijas bei pasiūlyti praktines rekomendacijas vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

slaugos įvertinimas dėl svorio

Specialieji gebėjimai 5. Gebės vertinti asmens sveikatą ir lėtinių neinfekcinių ligų klinikinius požymius pirminėje sveikatos priežiūroje; vertinti paciento sveikatos būklę ir stebėti jos dinamiką perioperaciniame laikotarpyje ir intensyviosios priežiūros metu; vertinti asmens sveikatą ir diagnozuoti kritines būkles ir ūmines ligas, teikiant skubiąją pagalbą.

Gebės vykdyti lėtinių neinfekcinių ligų ilgalaikę stebėseną ir profilaktiką; savarankiškai konsultuoti pacientus sveikatos ir ligos valdymo, farmakoterapijos klausimais; kompleksiškai taikyti profilaktines priemones; savarankiškai taikyti anestezijos ir intensyviosios priežiūros technikas ir procedūras; priimti sprendimus ir teikti skubiąją pagalbą esant ūmioms ir kritinėms būklėms.

Sergančiųjų širdies nepakankamumu priežiūra ir slaugos ypatumai

Gebės savarankiškai priimti klinikinį sprendimą, išrašant ir tęsiant vaistus, medicinos ir slaugos priemones; tvarkant klinikinę dokumentaciją; gebės lyderiauti klinikinėje komandoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentus, atliepia jų poreikius.

Start test Displaying questions. Kontroliuoti, kiek ligonis suvalgo maisto, skatinti daugiau valgyti 2. Pasirūpinti burnos higiena prieš kiekvieną maitinimą 3. Maitinti didelėmis porcijomis 4.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Pagrindinis slaugos įvertinimas dėl svorio rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Studijų rezultatus vertina dalyką dėstę¬s, studijoms vadovavęs dėstytojas. Studentų motyvuotu prašymu gali būti sudaroma komisija studijų rezultatams vertinti.

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 iki 10 balų. Siekiant užtikrinti vertinimo metodų sąsajas su vertinimo objektu, taikomi įvairūs būdai: žinių ir suvokimo lygmeniui — testai, pristatymai; taikymo lygmeniui — problemų sprendimo užduotys; analizės lygmeniui — atskiro atvejo analizė, tyrimas; sintezės lygmeniui — mokslinių straipsnių apžvalga; įvertinimo lygmeniui — tiriamasis darbas, atvejo analizė, pristatymai, pranešimai.

Studento pasiekimams matuoti taikomas kaupiamasis vertinimas, kuris įgalina studentą nuosekliai siekti studijų rezultatų.

Dėmesio!!! Vyksta AIKOS svetainės tvarkymo darbai.Atsiprašome už nesklandumus

Kaupiamojo vertinimo dalių svoris ir skaičius pateikiami kiekvieno dalyko apraše. Dalykų aprašuose pateikiama vertinimo skaičiaus ir jų išsidėstymo semestro eigoje struktūra, nurodomos vertinimo užduočių sąsajos su dalyko kontekstu, individualiomis užduotimis.

Studijų dalykai moduliaipraktika: Programoje yra integruotos slaugos, medicinos, sveikatos, socialinių mokslų žinios. Ypatingas dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių pasirinktoje specializacijoje ugdymui.

Slaugos veiksmai

Programa orientuota į slaugos bei sveikatos mokslų žinių ir analitinių įgūdžių taikymą praktikoje. Išskirtinis dėmesys programoje yra skiriamas: 1. Naujausių slaugos žinių ir metodų kūrimu bei taikymu praktikoje ugdymui.

Dūstu labai… Negaliu vaikščioti, kiek norėtųsi… Greit pavargstu Dusulys, nuovargis, kulkšnių, kojų tinimas, pilvo apimties padidėjimas, staigus svorio augimas, apetito netekimas, širdies plakimas — pagrindiniai širdies nepakankamumo simptomai. Širdies nepakankamumas gali būti valdomas medikamentų ir gyvenimo būdo pakeitimu, tačiau būtina sekti atsirandančius ar besikeičiančius simptomus. Įvadas Remiantis Europos kardiologų draugijos metų rekomendacijomis, ŠN apibūdinamas, kaip simptominis širdies disfunkcijos sindromas, kuriam būdingi tipiniai simptomai pvz. Išsivysčiusiose šalyse ŠN yra pagrindinė sveikatos problema, kuri paveikia maždaug 2 proc.

Analitinio, strateginio mąstymo skatinimui ir sprendimo priėmimo sveikatos priežiūroje ugdymui. Ekspertinės slaugos praktikos, edukacinės ir tiriamosios kompetencijos, pacientų ir kolegų konsultavimo, lyderystės, bendradarbiavimo ugdymui.

Slaugos poreikiai, slaugos poreikių nustatymas apibrėžimai. Visapusio geriatrinio įvertinimo tikslai, uždaviniai. Visapusio geriatrinio įvertinimo pagrindiniai komponentai. Išsamus, visapusis geriatrinis įvertinimas ligoninėje.

Praktiškai nuo studijų pradžios studentai įgyja unikalią galimybę dalyvauti sveikatos priežiūros procesuose ir kompleksiškai taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant sveikatos apsaugos sistemos problemas, dalyvaujant pacientų sveikatos priežiūros procese. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji dalykai moduliaiklinikines praktikos priklausomai nuo pasirinktos specializacijos.

Programa slaugos įvertinimas dėl svorio magistro baigiamojo darbo gynimu ir profesinės kvalifikacijos egzaminu.

Slaugos veiksmai - icomos.lt

Tai taikomojo pobūdžio daugiadisciplinė studijų programa, orientuota į mokslu pagrįstą išplėstinės slaugos praktinę veiklą ir mokslinio darbo gebėjimų ugdymą. Studijų programą sudaro studijų dalykai ir moduliai, kurių apimtis — 5, 10, 15 arba 25 kreditų. Išplėstinės slaugos praktikos magistrantūros studijų programos apimtis — kreditų ECTS.

  1. Pirkti prarasti svorio gera
  2. Nesibaigianti diagnozių virtinė Jau po trijų dienų kūdikis reanimobiliu buvo išvežtas į Vilnių, o mama, kamuojama nerimo, dėl savo sveikatos dar porą savaičių turėjo praleisti ligoninėje Panevėžyje.
  3. Svorio metimo nuovargio troškulys

Visą studento darbo krūvį sudaro valandų valandų per kiekvieną semestrąiš jų kontaktiniam darbui skiriama valandų, savarankiškam darbui skiriama val. Programą kr.

slaugos įvertinimas dėl svorio

ECTS ; Sveikatos raštingumas ir inovacinės technologinės sistemos 5 kr.