Dainų tekstai - Puslapis 11 - Kertelė sielai - Forumas

Niekada nepamiršk dainų teksto

Prisijungti

Kūdikystėje skambėjo lopšinės, paūgėję vaikai dainuodavo piemenėlių dainas, vėliau kiekvienas darbas buvo dirbamas skambant dainoms: šienapjūtės, rugiapjūtės, linų apdorojimo, audimo ir kitoms. Nesuskaičiuojamos dainos skambėjo jaunimo pasilinksminimo vakaruose, kur daina buvo viena iš pasilinksminimo priemonių.

Česlovas Gabalis - Tavo Garbė (Su Žodžiais) Lithuanian Army Song

Ypatingą dalį sudarė tėvynės gynimo ir karo dainos. Lietuva visą laiką buvo apsupta priešų, su kuriais nuolat reikėjo kariauti dėl Nepriklausomybės ir Laisvės.

Tik fist fer kufrą su fagaliu. Atsikeliu ryte — nei finigines, nei finigų, nei friekinių dantų. Facanų darbas!

Labai populiarios tapo dainos apie bėrą žirgelį, aštrų kardą, į karą išeinantį ginti tėvynės bernužėlį. Labai daug dainų buvo sukurta Nepriklausomybės kovų metu m.

Aleksandras Makejevas - Garbės Kuopa žodžiai

Tos dainos tarpukario Lietuvoje m. Tam įtakos turėjo tuometinė švietimo sistema - jaunimas buvo auklėjamas patriotine ir meilės Tėvynei dvasia.

Ji apie meile Salėje triukšmavo, grojo muzika, sukosi poros.

Tuo metu nebuvo pamirštas nei vienas žuvęs niekada nepamiršk dainų teksto Lietuvos nepriklausomybę ir kovojęs Laisvės kovose. Savanoriai buvo jaunimui šviesiausias pavyzdys.

  1. Ar numesite svorio mėnesiais
  2. Rezultatai: Kaip balsavo komisija, žiūrovai pamatė laidos pabaigoje — taip buvo siekiama, kad jos narių vertinimai nedarytų įtakos žiūrovų apsisprendimui.

Užėjus antrajai sovietinei okupacijai, jaunimas, vedinas patriotinių jausmų, pasitraukė į miškus ir su ginklu rankose stojo į beviltišką kovą su okupantais. Tuo metu pradėjo skambėti dainos nauja partizanine tematika. Daug dainų buvo pritaikyta ne tik iš Nepriklausomybės kovų laikotarpio, bet ir iš ankstesnių kovų.

niekada nepamiršk dainų teksto

Partizanai pradėjo kurti naujas dainas, kuriose skambėjo ryžtas ginti Tėvynę, jos Nepriklausomybę, sunki partizano dalia, viltis ir tikėjimas pergale. Daugelyje dainų skamba rauda motinų, kurios laimina į mišką išeinančius sūnelius, bet tiki, kad jie iškovos pergalę ir vėl Lietuva bus laisva. Dažnai partizanai apdainuoja savo mergeles, kurių prašo puošti partizanų kapus.

Beveik visose partizanų dainose pradžioje skamba skausmas, nepakeliamos gyvenimo sąlygos, niekada nepamiršk dainų teksto gale viltis, kad jų vargas ne veltui, ir Lietuva vėl bus nepriklausoma ir laisva.

niekada nepamiršk dainų teksto

Daug dainų sukurta žuvusių bendražygių ir kovos draugų atminimui. Dainose minimi žuvusių partizanų slapyvardžiai, kuriuos dabar identifikuoti yra sunku, nes daug buvo vienodų slapyvardžių.

  • Marso venos svorio metimas
  • Lietuvos atstovo Donato Montvydo pasirodymą Europa išvys antrojo pusfinalio metu, gegužės ąją dieną.
  • Barbara ciara svorio metimas

Sukurtos dainos buvo perduodamos iš lūpų į lūpas, todėl tų pačių dainų yra daug variantų. Dauguma dainų virto liaudies dainomis ir autoriai liko nežinomi. Daug dainų, kuriose skamba Tėvynės ilgesys ir neapsakomai žiaurios gyvenimo sąlygos, sukūrė tremtiniai.

niekada nepamiršk dainų teksto

Yra ir humoristinių dainų, kuriose išjuokiami išdavikai ir kolaborantai, nuėję tarnauti okupantams, liaudis juos vadino niekinamai - stribais skrebais. Jiems skiriamose dainose skamba vien tik prakeiksmai.

Nuorodos kopijavimas

Tai gera pamoka ateities kartoms, kad išdavikai niekada nebus minimi geru žodžiu. Daug dainų Atgimimo metais m.

niekada nepamiršk dainų teksto

Ukmergės apylinkėse surinko Vaclovas Janušis. Tik gaila, kad liko neužrašyta, kas padainavo, kurioje vietovėje ir kieno buvo dainų sąsiuviniai. Nuoširdžiai dėkoju Mildai Janušienei, geranoriškai perdavusiai visą surinktą medžiagą, kuri šiuo metu saugoma Kėdainių krašto muziejuje.

niekada nepamiršk dainų teksto

Reiškiu nuoširdžią padėką Vadokliuose gyvenančiai Kazimierai Kisielienei už padainuotas ir užrašytas partizanų dainas.

10 dienų degina riebalus jaunystėje buvo garsi dainininkė ir saviveiklininkė, daug dainų dainavusi su partizanais.