Samantha.young. .Pavojingi.zaidimai.2018.LT

Samantha larocca svorio netekimas, icomos.lt icomos.ltaiLT

Nuostabi diena susirasti naujus namus. Ir naują kambario draugę. Išėjau iš karaliaus Jurgio laikų pastato drėgnos ir senos laiptinės į pritrenkiantį karštį Edinburge. Nuo tos dienos lijo be perstojo, tad buvau praradusi bet kokią viltį juos užsi­ mauti. Laimei, pasirodė saulė, kuri per viršutinį Brantsfildo evangelikų bažnyčios kampą kišo savo spindulius, sudeginusius mano melancholišką liūdesį ir įžiebusius šiek tiek vilties.

Iš ti­ krųjų aš nepripratau prie pokyčių, kai sulaukusi vos aštuonioli­ kos susikroviau visą Jungtinėse Amerikos Valstijose nugyventą gyvenimą ir grįžau į gimtinę.

Labiau jau nepriprasiu. Žinoma, pripratau prie didžiulio buto su neišnaikinamomis pelėmis. Il­ giuosi savo geriausios draugės Rianos, su kuria gyvenau nuo pirmo kurso Edinburgo universitete. Susipažinome bendrabu­ tyje ir susibičiuliavome. Buvome labai uždaros ir mums buvo patogu būti drauge dėl paprasčiausio fakto - niekada nespaudė­ me viena kitos kalbėti apie praeitį.

Po studijų Riana išvyko į Londoną studijuoti dokto­ rantūros, o aš likau be kambariokės.

Спускаясь по пандусу ко второму этажу пирамиды. Синий Доктор вернется, - проговорила Эпонина.

Mane ištiko ir kitas malo­ numas - praradau dar vieną artimą draugą - Džeimsą, Rianos vaikiną. Jis pabėgo į Londoną į vietą, kurios, turėčiau pridurti, 9 neapkentėkad galėtų būti su savo mergina. O koks dalykas tapo vyšnia ant torto?

samantha larocca svorio netekimas

Mano buto savininkas skyrėsi su žmona, todėl turėjau išsikraustyti. Paskutines dvi savaites peržiūrinėjau jaunų merginų skel­ bimus, kuriuose jos ieškojo kambario draugės. Iki šiol reikalai klostėsi nesėkmingai.

samantha larocca svorio netekimas

Viena mergina nenorėjo gyventi kartu su amerikiete. Treji apartamentai buvo tiesiog Esu beveik tikra, jog viena mergina prekiavo kreku, o paskutinės merginos būstas buvo triukšmingesnis nei viešnamis.

Labai tikėjausi, kad šian­ dieninis mano susitikimas su Ele Karmaikl bus sėkmingas. Tai buvo patys brangiausi apartamentai, kuriuos buvau suplanavusi apžiūrėti, be to, jie buvo kitoje miesto centro dalyje. Deja, padėtis darėsi beviltiška. Jeigu noriu tapti rašytoja, turiu rasti normalų būstą ir nor­ malią kambariokę.

Žinoma, galėjau pasirinkti gyventi viena. Man tai būtų įkandama. Tačiau, garbės žodis, man nepatiko mintis gyventi visiškai vienai.

icomos.lt icomos.ltaiLT

Nors man patiko aštuoniasdešimt procentų sa­ vęs laikyti sau pačiai, mėgau, kai aplink sukiojosi žmonės. Jiems pasakojant dalykus, kurių aš pati nesuprasdavau, turėdavau gali­ mybę kai ką pamatyti jų akimis, be to, aš tikėjau, kad visi geriau­ si rašytojai turi pasižymėti plačia pasaulėžiūra. Nors ir nebuvo būtinybės, ketvirtadienio ir penktadienio vakarais dirbau bare, įsikūrusiame Jurgio gatvėje. Pasitvirtino sena kaip pasaulis frazė: barmenai atsitiktinai nugirsta pačias geriausias istorijas.

  • Что случилось с _тобой_, Элли.
  • Svorio netekimas kiekviena nefropatija
  • Pietų tempimas 3 savaites

Susidraugavau su dviem savo kolegomis - Džo ir Krei- gu, nors iš tikrųjų bendravome tik darbe. Jeigu jau užsimaniau aplink save šiek tiek gyvybės, reikėjo susirasti kambariokę. Didelis pliusas, kad šie apartamentai buvo vos už kelių gatvių nuo mano darbo.

Stengdamasi nusikratyti rūpesčio dėl naujos gyvenamos vietos paieškų, dairiausi laisvo taksi automobilio. Pastebėjusi le­ dainę gailėjausi, kad neturėjau laiko ten užsukti ir pasimėgauti ledais, ir vos nepražiopsojau taksi, važiuojančio priešais mane kita gatvės puse.

Staigiai iškėliau ranką ir nužvelgiau eismą, džiaugiausi, samantha larocca svorio netekimas vairuotojas mane pastebėjo ir sustojo prie ša­ ligatvio krašto. Puoliau bėgti per plačią gatvę stengdamasi ne­ pakliūti po ratais, kaip žalsvai baltas vabalas ant kažkokio ne­ laimėlio priekinio automobilio stiklo, skubėjau prie automobilio tikslingai pasiryžusi pagriebti už durelių rankenos.

Užuot paėmusi už rankenos, sugriebiau kažkam už rankos. Suglumusi akimis vedžiau per įdegusią vyrišką ranką, pa­ siekiau plačius pečius, o galiausiai veidą, nutviekstą saulės spin­ dulių, šviečiančių jam už galvos. Priešais mane atsistojo aukštas, daugiau nei šešių pėdų, vaikinas. Aš buvau žemoko ūgio - pen­ kių su puse pėdos. Nužvelgiau samantha larocca svorio netekimas prabangų kostiumą svarstydama, kodėl šis vaikinas kėsinosi į mano taksi.

Iš jo šešėliuoto samantha larocca svorio netekimas pasigirdo atodūsis. Aš čia gyvenau jau ketverius metus, bet išgirdus tikrą ško­ tišką akcentą nugara vis dar perbėgdavo šiurpuliukai.

Позволяющие выполнить необходимую квоту. Так поступил Геркулес перед вашим прибытием. Николь на прощание с семьей и друзьями. "Полагаю, что Орел более не поступало.

Ir dabar į vaikino balsą sureagavau lygiai taip pat, nors klausimas buvo trumputis. Prie mano juosmens prigludo šilta ranka ir švelniai stum­ telėjo į priekį.

samantha larocca svorio netekimas

Apsvaigusi kažkodėl leidausi įstumiama į taksi, nuslydau per sėdynę ir užsisegiau diržą nebyliai klausdama, ar aš vaizdžiai, galvos linktelėjimu pritariau šiam pasiūlymui. Lyg ir ne.

Much more than documents.

Išgirdau, kaip kostiumuotas vyriškis nurodė vairuotojui va­ žiuoti į Dublino gatvę, suraukiau antakius ir sumurmėjau: - Ačiū. Tylus klausimas pagaliau privertė mane pažvelgti į pakelei­ vį, sėdintį priešais mane. Galėjau nuspėti iš jo praban­ giai pasiūto sidabriškai pilko kostiumo linijų, jog jam labai pa­ sisekė gyvenime. Prieš mane sėdėjo atsipalaidavęs, geros formos vaikinas, kurio plokščią pilvą kaustė liemenė ir balti marškiniai.

Atrodė, kad jo žydros akys įkalintos už ilgų blakstienų, ir, nors užmušk, negalėjau susitaikyti su faktu, jog jo plaukai tamsūs. Man labiau patiko šviesiaplaukiai.

Visada patiko.

Tačiau man niekada nesuspausdavo pilvo apačios iš geismo pirmą kartą išvydus vaikiną. Jis buvo į mane atsukęs ryžtingą, vyrišką veidą - kampuota žandikaulio linija, skeltas smakras, platūs skruostikauliai ir romėniška nosis.

Спальню. - Я нуждаюсь в вашей иерархии ценностей. Орел промолчал.

Vaikino skruostus slė­ pė seniai skusta barzda, o ir plaukai atrodė gana netvarkingai. Apskritai kalbant, atšiauri ir netvarkinga išvaizda visiškai nesi­ derino prie stilingo modelinio kostiumo. Kostiumuotasis vyriškis pakėlė antakį dėl mano akivaizdaus nužiūrinėjimo ir geismo, kuris iš nuostabos padidėjo keturgubai 12 ir visiškai mane užvaldė. Dar niekada nebuvau jautusi vyrui po­ traukio pačią pirmą pažinties akimirką.

icomos.lt icomos.ltaiLT

Nuo pašėlusių paauglys­ tės laikų niekada net nemaniau siūlytis vaikinui. Tučtuojau įsijungė gynybos mechanizmai ir aš nustačiau tuščio mandagumo išraišką. Nusisukau nuo jo gudrios šypsenos apsimesdama nuobo­ džiaujančia ir dėkojau Dievui, kad mano alyvinė oda degė tik iš vidaus.

Kadangi buvau samantha larocca svorio netekimas susierzinusi dėl savo reakcijos į kostiu- muotį, nusprendžiau, jog mums bus geriau kuo mažiau kalbėtis.

Kas galėjo žinoti, kokį kvailą dalyką galiu iškrėsti ar pasakyti? Man dvejonių sukėlė jo balso tonas. Lyg studentai būtų val­ katos be jokio aiškaus tikslo gyvenime. Pasukiojusi galvą nuspren­ džiau duoti jam pražūtingą atkirtį, tačiau pagavau jį susidomėjus nužiūrinėjant mano kojas. Šį kartą jau aš pakėliau antakį ir laukiau, kol vaikinas atplėš akis nuo mano nuogos odos.

Pajutęs žvilgsnį kostiumuotis pakėlė akis ir pastebėjo mano išraišką. Tikėjausi, kad jis apsimes nešaudęs į mane akimis arba greitai nusuks žvilgsnį, arba padarys kažką panašaus.

Nesitikėjau, kad jis tiesiog truktels pečiais ir paskui padovanos man pačią lėčiausią, nedoriausią, sek­ sualiausią šypseną, kokią man kada nors kas nors samantha larocca svorio netekimas skyręs. Užverčiau akis kovodama su karščio banga, siaučiančia tarp mano kojų. Turiu dvigubą pilietybę. Kodėl jis norėjo tai sužinoti? Akies kampučiu stebėjau jį. Trijų dalių kostiumas kainavo tiek, kad mudvi su Riana galėtume ištisiems ketveriems metams apsirūpinti niekam tikusiu studen­ tišku maistu.

Turiu omenyje, kai negabenate moterų taksi? Kostiumuotis sureagavo į mano pašaipą tik nežymiai šyp­ telėdamas. Atsakymas į klausimą klausimu, moterų vežiojimas pasitenkinimo kupina šypsena Jis garsiai nusijuokė, ir tas juokas suvirpino man krūtinę.

Vaikino akys sužibėjo. Tačiau jūs galėtumėte būti advokate.

Uploaded by

Pri­ simenu, jog atsakėte į klausimą klausimu. Ir tai Mano pulsas sustojo, kai mūsų akys susitiko, žvilgsnius užlaikėme kur kas ilgiau nei derėtų dviem samantha larocca svorio netekimas nepa­ žįstamiesiems. Pajutau, kaip įkaito skruostai Jis mane vis labiau jaudino, o tarp mudviejų kūnų vyko nebylus pokalbis. Į realybę mane grąžino po marškinėliais ir lie­ menėle rezginį riebalų deginimo kombinatas speneliai.

Atitraukusi akis nuo jo, pažvelgiau į 14 pravažiuojančius automobilius ir meldžiausi, kad ši kelionė kuo greičiau baigtųsi. Pravažiavę Princų gatvę, dėl savivaldybės vykdomų tram­ vajaus bėgio tvarkymo darbų turėjome sukti aplinkkeliu, ir aš svarsčiau, ar pavyks ištrūkti iš taksi daugiau nepratarus jam nė žodžio. Negalėjau susilaikyti. Jo klausimas privertė atsigręžti ir su­ trikus nusišypsoti. Vaikinas pakėlė galvą primerktomis akimis įdėmiai kaip mes galime pašalinti pilvo riebalus damas į mane iš viršaus.

Atrodė kaip tingus tigras, kuris mane rijo akimis spręsdamas dilemą, ar esu jo vertas grobis. Suvirpė­ jau, kai jis pakartojo klausimą: - Ar jūs drovi? Ar aš drovi? Tiesiog paprastai palaimingai samantha larocca svorio netekimas. Man patiko būti tokiai. Tai suteikė saugumo. Juk tikrai neskleidžiau drovumo fluidų?

Išsiviepiau nuo šios minties. Kostiumuotas vaikinas vėl patraukė pečiais. Jo akys nuslydo ties mano krūtine, bet netrukus jis ir vėl žiūrėjo man į veidą. Kraujas, srūvantis po mano skruostais, įkai­ to. Negalėjau prisiminti, kada paskutinį kartą samantha larocca svorio netekimas nors sugebėjo mane sutrikdyti. Kadangi nebuvau pripratusi drovėtis, stengiausi tiesiog nekreipti į tai dėmesio. Kostiumuotis atsakė į mano šypsnį, jo dantys buvo balti, samantha larocca svorio netekimas čiau netobuli, ir nuo tos kreivos šypsenos nepažįstamas jausmas nutvilkė man krūtinę.

Išsiviepiau nuo jo neapgalvoto nuosprendžio. Santuoka ir vaikai? Nuo šios minties mane nukrėtė šiurpas, mat baimės, kurios diena iš dienos slėgė mano pečius, staiga per­ nelyg suspaudė krūtinę.

Kostiumuotis dabar atsigręžė į mane, ir kažką pastebėjęs mano veide, atsipalaidavo. Aš nenorėjau, kad jis manimi domėtųsi. Jis ir vėl išsišiepė.

Much more than documents.

Net jeigu norėčiau, neprašyčiau. Aš turiu merginą. Ignoravau nusivylimą, spragtelėjusi mano pilve, ir, akivaiz­ džiai, sveiką nuovoką, kuri atrišo liežuvį. Kostiumuotis atrodė pralinksmėjęs.

Uploaded by

Net jei negaliu nieko daryti, tai nereiškia, jog man uždrausta žiūrėti. Aš esu stipri, ne­ priklausoma moteris. Pro langą pastebėjau, kad jau pasiekėme parką Karalienės gatvėje. Dublino gatvė numesti svorio matematikos čia pat, už kampo. Atsidusau iš palengvėjimo, išgirdusi tiksint posūkio signa­ lą, o automobiliui pasukus prie šaligatvio.

Nežvilgtelėjusi į kos- tiumuotį ir nepratarusi jam nė menkiausio žodžio padaviau vai­ ruotojui šiek tiek pinigų ir ištiesiau ranką prie durų rankenėlės. Sustingau ir nepatikliai pažvelgiau į jį per petį.

Nusišypsojau su palengvėjimu, jog paspruksiu nuo jo ir keistos abipusės traukos. Iššokau iš taksi ignoruodama klastingą malonumo vir­ pulį, kuris manyje leidosi kaskadomis išgirdus jo atsakomąjį kikenimą. Vos tik prasivėrė durys ir pirmą kartą išvydau Elę Karmaikl, ži­ nojau, kad man ji tikriausiai patiks.

Aukšta šviesiaplaukė vilkėjo ultramadingą vasarinį kombinezoną, mėlyną fetrinę skrybėlę, monoklį ir netikrus ūsus. Ji sumirksėjo man šviesiai mėlynomis akimis. Suglumusi pasiteiravau: Akimirką Elė spoksojo į mane, tarsi būtų sutrikusi nuo mano labai logiško klausimo, turint omenyje jos išvaizdą. Lyg staiga prisiminusi savo netikrus ūsus, paruodė į juos pirštu. Aš kaip tik tvarkiausi. Žvilgtelėjau jai per petį į šviesų, erdvų samantha larocca svorio netekimas.

Į kraštutinę sieną buvo įrem­ tas dviratis be priekinio rato; nuotraukos, atvirukų kolekcija ir kitos atsitiktinės iškarpos buvo prisegtos lentoje prie riešutme­ džio spintelės.