ICOMOS ETIKOS PRINCIPAI

ICOMOS etikos principai nustato ICOMOS narių ir organų atsakomybę, saugant kultūros paveldą, ir ICOMOS atžvilgiu. ICOMOS etikos principai prancūzų (oficialus pagrindinis), anglų (oficialus) ir lietuvių (neoficialus) kalbomis. Vertimas į lietuvių kalbą patirtinintas ICOMOS LNK 2015 m. gegužės 22 d. vykusio susirinkimo metu.

pdf.png (pdf).

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bendradarbaivimo sutartis (pasirašyta 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. A5-2). Sutarties terminas - penkeri metai.  

pdf.png (pdf).