Tarptautiniai dokumentai

ICOMOS Rekomendacijos dėl poveikio pasaulio kultūros paveldo vertybėms vertinimo, priimtos 2011 m. (lietuvių kalba) pdf.png (pdf).