Struktūra

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto (LNK) pirmininkė: Marija Nemunienė (el. p.: nemuniene.marija[a]gmail.com) 

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto (LNK) biuro nariai:

Marija Nemunienė (pirmininkė)
Ingrida Veliutė (pirmininko pavaduotoja)
Giedrė Filipavičienė
Rimas Grigas
Augis Gučas
Dalė Puodžiukienė
Gintautas Zabiela

ICOMOS tarptautinis garbės narys  -  Jonas Glemža 

ICOMOS LNK garbės nariai:

Jurgis Bučas
Kazys Napoleonas Kitkauskas
Elvyra Telksnienė

ICOMOS narių sąrašas nuo 2019 m. balandžio 10 d. (61 narys).