ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto (LNK) pirmininkė:
Marija Nemunienė (el. p.: nemuniene.marija[a]gmail.com)  

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto valdybos nariai:
Marius Daraškevičius
Giedrė Filipavičienė
Rimas Grigas
Viltė Janušauskaitė
Arūnas Umbrasas
Gintautas Zabiela

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto revizorė: Irena Kliobavičiūtė.

ICOMOS tarptautinis garbės narys  -  Jonas Glemža 

ICOMOS LNK garbės nariai:

Jurgis Bučas
Kazys Napoleonas Kitkauskas
Elvyra Telksnienė

ICOMOS narių sąrašas nuo 2019 m. gegužės 10 d. (65 nariai).