2017 m. kovo 17 d. Kaune vyks ICOMOS LNK visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Data ir laikas: 2017 m. kovo mėn. 17 d., penktadienis, 11 val.
Vieta: Prezidento Valdo Adamkaus muziejus-biblioteka, S. Daukanto g. 25, Kaunas
09:35 val. išvykimas traukiniu iš Vilniaus geležinkelių stoties. Atvyksta į Kauną 10:40 val., Kelionės trukmė 1:05 val.

Preliminari darbotvarkė

10:40 - 11:00 val. dalyvių susirinkimas 

11:00 val. susirinkimo pradžia.
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus(ių) rinkimai
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas (pristato pirmininkė)
3. Balsų skaičiavimo grupės rinkimas (dėl stojančių)
4. Naujų narių priėmimas
5. ICOMOS LNK 2016 m. veiklos ataskaita (pirmininkė, Klaipėdos pakomitečio pirmininkas, revizorius)
6. Įstatai (Įstatų projektą pristato darbo grupės vadovė J. Markevičienė)
7. Tarptautinės paveldo dienos - balandžio 18 renginys „Vilniaus spalvos“ (pristato G. Rutkauskas)
8. ICOMOS LNK 25-čiui paminėti skirta tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Gyvenimas tarp vandenų“ (pristato I. Veliute)
9. ICOMOS LNK mokslinis leidinys (2 klausimus pagal pateiktą siūlymą pristato J. Markevičienė)
10. 2016 m. atliktos (pabaigtos ir pateiktos) ICOMOS LNK ekspertizės (pristato darbo grupių vadovai G. Zabiela, V. Karvelytė-Balbierienė)
11. Darbo grupių savianalizės dokumentas (pristato R. Grigas)
12. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas. Mokslinė konferencija „1918. Konferencija „1918. Naujoji sostinių šeima“ (pristato A. Gučas)
13. Kiti klausimai
14:00 val. susirinkimo pabaiga

14:00-14:30 val. ekskursija po Prezidento Valdo Adamkaus muziejų-biblioteką (vadovas Gintaras Balčytis)
14:30-15:30 val. pietūs („Višta puode“, S. Daukanto g. 23, Kaunas)
15:30 – 17:00 val. ekskursija po Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pastatą, V. Putvinskio g. 55, Kaunas (vadovas Gražina Janulytė Bernotienė)
17:55 val. išvykimas traukiniu iš Kauno geležinkelių stoties. Atvyksta į Vilnių 19:10 val. Kelionės trukmė 1:15 val.

Reglamentas: Klausimo pristatymui skiriama 15 min. Pasisakymams skiriama 5 min.
Pastaba:bus galimybė įsigyti „Kultūros paminklai“ ir kitų „Savasties“ leidinių. 

Kontaktinis asmuo:
Marija Nemunienė (nemuniene.marija(a)gmail.com).