ICOMOS Lietuvos nacionalio komiteto 2019 metų rinkimų rezultatai

2019 m. gegužės 10 d. vykusios ICOMOS LNK visuotinio ataskaitinio susirinkimo metu naujai ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininko kadencijai išrinkta Marija Nemunienė.

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto valdybos nariai:
Marius Daraškevičius
Giedrė Filipavičienė
Rimas Grigas
Viltė Janušauskaitė
Arūnas Umbrasas
Gintautas Zabiela

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto revizorė: Irena Kliobavičiūtė.

Nauji ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto nariai:
Dainora Abelkienė, Klaipėda
Arūnas Boruta, Vilnius
Darius Čeponis, Vilnius
Giedrė Gajauskaitė, Vilnius,
Karolis Gūžas, Vilnius
Dainius Labeckis, Vilnius

SVEIKINAME!

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. (atsisiųsti).
ICOMOS LNK Klaipėdos pakomitečio veiklos ataskaita už 2018 m. (atsisiųsti).

Šiuo metu (nuo 2019-05-10) ICOMOS Lietuvos nacionalinį komitetą sudaro 66 nariai.


Akimirkos iš susirinkimo (foto: Gediminas Rutkauskas)

IMG_2260.JPG

IMG_2222.JPG