ICOMOS LNK reiškia nuoširdžią užuojautą netekus architekto Algimanto Nasvyčio

Penktadienį, liepos 27 d. netekome žymaus Lietuvos architekto Algimanto Nasvyčio. Algimantas Nasvytis su broliu Vytautu Nasvyčiu yra šių reikšmingų projektų Vilniuje autorius: „Neringos“ viešbutis ir kavinės interjeras (1959), Centrinio pašto rekonstrukcija ir išplėtimas (1969), Naujo miesto centro dešiniajame Neries krante urbanistinė vizija (1966-1971), „Lietuvos“ viešbutis (1969-1981), Nacionalinis dramos teatras (1981), Lietuvos Respublikos Parlamento rūmai (1982).

Algimantas Nasvytis yra buvęs Lietuvos architektų sąjungos vadovas, Statybos ir urbanistikos ministras, aktyvus sąjūdžio dalyvis, pedagogas.

Algimantas Nasvytis apdovanotas Vilniaus miesto garbės piliečio vardu, Liaudies architekto vardu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu, Lietuvos Nepriklauomybės medaliu, Šv. Kristoforo statulėle ir kt. apdovanojimais.

ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, kolegoms, draugams.

Atsisveikinimas su velionu vyks Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius) antradienį (liepos 31 d.) nuo 16:00 iki 20:00 valandos ir trečiadienį (rugpjūčio 1 d.) nuo 9:00 iki 14:00 valandos. Šv. Mišios bus laikomos trečiadienį 13:00 valandą, urna išnešama 14:00. Laidotuvės vyks Vilniaus Antakalnio kapinėse.