ICOMOS LNK visuotinis-ataskaitinis susirinkimas

Data ir laikas: 2018 m. balandžio mėn. 6 d., penktadienis, 11:30 val.

Vieta: Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius


Darbotvarkės projektas

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus(ių) rinkimai
2. Balsų skaičiavimo grupės rinkimas
3. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
4. Kandidatų į ICOMOS LNK narius prisistatymas, priėmimas
5. Tarptautinės paveldo dienos - balandžio 18 renginiai
6. „Heritas“
7. ICOMOS LNK 2017 m. veiklos ataskaita
8. ICOMOS LNK 2017 m. revizoriaus ataskaita
9. ICOMOS LNK 25-čiui paminėti skirta tarptautinė mokslinė praktinė konferencija "Gyvenimas tarp vandenų: Neringos architektūros paveldas ir kasdienybė“
10. Įstatai
11. Kiti klausimai