Kviečiame susipažinti su ICOMOS LNK veiklos nuo 2016 m. sausio iki gruodžio mėn. ataskaita

2016 m. ICOMOS LNK buvo 53 nariai. Iš jų - ICOMOS garbės nario (Honorary member) statusą turintis dr. Jonas Glemža. Jaunų narių (Young members) nėra.

2016 m. įvyko 8 ICOMOS LNK Biuro posėdžiai.

ICOMOS LNK visuotinis ataskiatinis susirinkimas įvyko 2016 m. kovo 24 d. Karininkų ramovės Mažojoje salėje, Kaune.

Veiklos ataskaita pdf.png (pdf).