Kviečiame teikti pranešimus 2017 m. spalio/lapkričio mėn. vyksiančiai konferencijai

Š. m. spalio/ lapkričio, mėn. vyks konferencija, skirta žymaus restauratoriaus – Stanislovo Mikulionio – atminimui.

Konferencijos tema: Lietuvos urbanistinio paveldo, istorinių miestų ir miestelių esama situacija, apsaugos ir vystymo klausimai. Konferencijoje siūloma nediskutuoti apie Lietuvos didžiųjų miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos senamiesčių problematikos. 

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos restauratorių sąjunga, Lietuvos ICOMOS nacionalinis komitetas, Trakų istorijos muziejus.

Norintys dalyvauti su pranešimais apie tai turėtų pranešti iki š. m. birželio 1 d. dr. Jonui Glemžai el. paštu jonas.glemza(a)gmail.com, pateikiant pranešimo temą ir nedidelės apimties būsimo pranešimo santrauką. Pranešimams numatoma skirti iki 15 min., juos parengiant iki rugsėjo 15 d.

Konferencijos organizacinis-mokslinis komitetas:  Giedrė Filipavičienė, dr. Jonas Glemža, Giedrė Miknevičienė, Virgilijus Poviliūnas. 

Konferencijoje su pranešimais jau sutiko dalyvauti atskiri ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto nariai.

Išlanksto kviečiame dalyvauti minėtoje konferencijoje!