In Memoriam: architektui Alfredui Jakučiūnui


2019 m. balandžio 9 d. mirė daugiametis ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys, architektas, visuomenininkas, architektūros riteris Alfredas Jakučiūnas.

Liūdėdami ir prisimindami didelį Alfredo Jakučiūno indėlį į Lietuvos paveldosaugą, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.

Informacija apie A.Jakučiūno laidotuves: Urna su velionio pelenais pašarvota Tylos namuose, (Vaidoto g. 54, Kaunas, I salė). Atsisveikinimas su velioniu balandžio 10 d. nuo 17 val. ir balandžio 11 d. iki laidotuvių. Laidotuvės prasidės 13:00, į Kauno Petrašiūnų kapines.

Alfredo Jakučiūno gyvenimas ir darbai: biografija.

Alfredas.jpg