ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas reiškia užuojautą Rimo ir Rūtos Grigų šeimai

Priimkite nuoširdžią užuojautą šios baisios netekties akimirką, žuvus dukrai.
 
Stiprybės Jums, brangūs Rimai ir Rūta.
 
Informacija apie laidotuves:
Kotryną Girgaitę šarvoja balandžio 24 d., Laidojimo rūmuose Olandų g. 1 salėje. 
Lankymas pradedamas 15 val. 
Šventos Mišios - Bernardinų bažnyčios Karalių koplyčioje balandžio 25 d. 7:30 val.
Karstas išnešamas balandžio 25 d. 16 val., laidojama Kairėnų kapinėse.