In Memoriam: architektui Žibartui Simonaičiui

2019 m. balandžio 8 d. netekome ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto garbės nario, architekto, vieno aktyviausių paveldosaugos fronto karių – Žibarto Simonaičio. Ypač reikšmingas jo indėlis tyrinėjant ir restauruojant gynybinę Lietuvos architektūrą, ruošiant Panemunės, Kauno pilies ir ktitus restauravimo projektus.

Šią netekties valandą reiškiame nuoširdžiausią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto vardu.

Žybarto Simonaičio gyvenimas ir darbai: biografija.

 

Zybartas.png